Om Trygg BassenghandelTRYGG BASSENGHANDEL er en interesse-organisasjon for leverandører av private svømmebasseng i Norge.

Med en bransje styrt av både salg og stor etterspørsel av private svømmebasseng har vi dessverre erfart at deler av markedet i Norge har operert uten noen form for kontroll.

Som aktive og profesjonelle aktører i denne nisjen har vi derfor organisert oss for å bidra til at markedsføring, produktbeskrivelser, garantier, og veiledning blir fulgt opp på en slik måte at du som kunde skal få det produktet du betaler for.

Vi opplever dessverre stadig at mange leverandører ikke besitter nødvendig kompetanse for produktene de selger. Resultatet er i mange tilfeller fatale for kundene, både fordi utstyr ikke leverer etter spesifikasjoner og fordi mange basseng ikke er bygget for norske forhold, selv om markedsføringen tilsier det.

Medlemmer av TRYGG BASSENGHANDEL samarbeider om kursing og sertifisering fra leverandører, deling av erfaringer og påvirkning av produsentenes produksjons-linjer for å påse at produktene i bassengbransjen blir laget for vårt klima.

Vår jobb er å være et organ som kan påpeke feil og mangler i salg og markedsføring i svømmebasseng-bransjen for å fremme konkurranse på like vilkår.

Denne jobben klarer vi selvsagt ikke uten bistand fra deg som kunde. Om du har spørsmål og kommentarer til markedsføringen i bransjen eller du har mistanke om at du har fått et annet produkt enn du har betalt for, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi anbefaler uansett at du ser etter logoen vår hos forhandleren når du kjøper svømmebasseng. Ved å benytte et av medlems-firmaene i TRYGG BASSENGHANDEL er du sikret at du får faglig god oppfølging og at «kart og terreng» stemmer når det gjelder varespesifikasjoner.